Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

spontaneousrecovery
20:33
5664 7cc7 420
Wiek Adeline
spontaneousrecovery
20:31
5656 024e 420
"Let go." - Wiek Adeline

June 27 2015

spontaneousrecovery
15:30
A chuj w dupę fotomontaż! Jak ktoś nie ma nic, to nie ma nic do stracenia.
— Disco Polo
Reposted byhappy19happy happy19happy
spontaneousrecovery
14:55
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
14:54
8141 502f 420
Reposted fromdygoty dygoty viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
14:54
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
14:44
5957 9e3d 420
Reposted fromTaieri Taieri viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
14:43
7563 69a8 420
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
13:44
Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.
— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
13:11
Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.
— borszewicz
spontaneousrecovery
12:54
0342 dbbb 420
Reposted fromechium echium viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
12:53
Cities.
Reposted fromweightless weightless viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
12:49
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie...
— Pokolenie Ikea
Reposted fromdys dys viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
12:48
Niektórzy ludzie są tacy sami... uciekają, nie pozwalają się kochać.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
spontaneousrecovery
12:42
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
spontaneousrecovery
12:39

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
12:37
2913 8950 420
Reposted fromShini Shini viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
12:37
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
12:33
9007 1ebc 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
spontaneousrecovery
12:32
8151 f5f7 420
Pioce Beach and St. John’s Fortress, Dubrovnik, Croatia
Reposted fromretaliate retaliate viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl